kantoor a t/m e

A.

* Noteer niet alleen de naam, maar ook hun beroep of functie van mensen in uw alfabetische klapper. U kunt dan ook in een oogopslag overzien, wie u kan helpen, als u bepaalde hulp nodig hebt.

* Als u onderweg ansichtkaarten schrijft, vergeet dan uw adresboekje niet. Uw beste kennissen kunnen er anders bij inschieten.

 

 

 

 

 

B.

Kretologie beleggen:
AEX:
  afkorting van Amsterdam Exchange Index, de belangrijkste graadmeter van de Nederlandse aandelenmarkt. De index is het gewogen gemiddelde van de beurswaarde van de 25 grootste Nederlandse fondsen.
Benchmark: referentiepunt waarmee de resultaten van een beleggingsfonds kunnen worden vergeleken.
Converteerbare Obligatie: door een onderneming uitgegeven obligatie, die binnen een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden tegen aandelen van de onderneming kunnen worden omgewisseld. De omwisselkoers wordt vastgesteld bij de uitgifte van de obligaties.
Dow Jones: de bekendste graadmeter van de Amerikaanse bedrijven, voluit de Dow Jones Industrial Average. Deze evenwichtige index wordt zelden gewijzigd en bestaat uit 30 fondsen, waaronder Microsoft, Disney, General Motors, McDonald’s en Coca Cola.
Euronext; internationale beursmaatschapij, ontstaan door de fusie van de beurzen van Parijs (Parisbourse), Brussel (Brussels Exchange) en Amsterdam (Amsterdam Exchanges) in 2000. Twee jaar later trad de beurs van Lissabon (BVLP Bolsa de Valores de Lisboa e Porto) toe tot de Euronext en werd de Londense optie- en termijnbeurs Liffe overgenomen.
Future: termijncontract voor een transactie in de toekomst tussen twee partijen. De ene partij verbindt zich ertoe om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te kopen of te verkopen van/aan de ander tegen een vooraf bepaalde prijs.
Geïndexeerde obligatie: een obligatie waarbij de hoofdsom, in sommige gevallen ook de rentebetaling, elk jaar wordt aangepast aan de ontwikkeling van een  grootheid, veelal de inflatie. De obligatie beschermt beleggers daarmee tegen de jaarlijkse geldontwaarding.
Hefboomeffect: met een klein bedrag wordt een groot resultaat bereikt. Bv. wanneer belegd wordt met vreemd vermogen (geleend geld) en de opbrengst vele malen hoger is dan de te betalen rente.
Index: indicator voor de ontwikkeling van een groep beleggingen. Een index geeft in één oogopslag een indruk van de ontwikkeling van bijvoorbeeld een effectenbeurs of van de kapitaalmarktrente in een bepaald land. Een index wordt vaak gebruikt als benchmark.
Januari-effect: de aandelenmarkt neigt te stijgen tussen 31 december en de eerste week van januari omdat veel investeerders om fiscale redenen een deel van hun aandelen verkopen vlak voor het eind van het jaar. Ze kopen ze weer terug na 1 januari, waardoor de prijzen stijgen.
Krach: het imploderen van een effectenbeurs door sterk dalende koersen. Beleggers volgen elkaar dan, wat een neerwaartse spiraal veroorzaakt.
Limietprijs: een door de beleggers gestelde maximale of minimale prijs die wordt gevraagd of geboden bij de aan- of verkoop van effecten. Als een belegger iets niet voor minder dan € 25 wil verkopen, is zijn limietprijs € 25.
Midkap-index: index van de koersontwikkeling van 25 middelgrote Nederlandse bedrijven op de Amsterdamse beurs. Ze volgen direct na de AEX,. met daarin de grootste 25 bedrijven.

Nasdaq: afkorting voor National Association of Securities Dealers Automated Systems, een Amerikaanse beurs. De Nasdaq leunt sterk op technologie-aandelen, en is een belangrijke graadmeter.
Optie: verhandelbaar recht om bv. aandelen te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een bepaalde koers. De optieprijs volgt de koers van het onderliggende aandeel. 

 

 

 

Preferente emissie: voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij de inschrijving op nieuwe aandelen.
Quote: de hoogste biedprijs en de laagste verkoopprijs van een bepaald effect op een bepaald moment.
Rating: de beoordeling van de kredietwaardigheid van een onderneming. Hoe hoger de rating, hoe stabieler de onderneming. (Triple AAA is de hoogste rating).
Stop-loss order: een vooraf afgesproken order tot onmiddellijke verkoop, als een effect onder een bepaalde grens komt.
Tracker: een aandeel in een index, zoals de AEX, dat de bewegingen van die index rechtstreeks volgt. De koers van de tracker heeft dus dezelfde ontwikkeling als de koers van de index.
Underperformer: aandeel of fonds dat naar verwachting het komende jaar onder het gemiddelde van de beursindex zal presteren.
Volatiel: term voor levendige, beweeglijke beurshandel, vaak met grote volumes en sterke koersontwikkelingen.
Warrant: een verhandelbaar recht om gedurende een vaste periode tegen een vastgestelde koers bv. aandelen of obligaties te kopen of te verkopen. Verschil met de optie is dat de warrant uitgegeven wordt door een financiële instelling, en over het algemeen een langere looptijd heeft, minimaal enkele jaren.
Yield: rendement, doorgaans van een obligatielening. Er zijn diverse wijzen van rendementsberekening. (bv. couponrendement, effectief rendement).
Zerobond: een obligatie die tijdens de looptijd geen rente vergoedt. Het rendement is het verschil tussen de uitgiftekoers en de latere aflossingskoers.

* Boekensteunen schuiven vaak door de druk van de boeken opzij. Dit kunt u voorkomen als u de onderkant van de boekensteunen met een stukje schuimplastic bekleedt.

* U vergeet niet uw brieven te posten, als u ze direct na het schrijven zichtbaar uit uw tas laat hangen, of in de auto met een hoekje achter de klep van asbak of handschoenenkastje klemt.
Een brief kan worden ‘verzegeld’ door de enveloppe dicht te plakken met eiwit. Ook in hete stoom zal hij dicht blijven. 

 

 

 

 

C.

* Geeft uw printer aan dat de cartridge leeg is? Het is meestal niet nodig deze meteen te vervangen. Haal de cartridge uit de printer en zet hem een dag lang op zijn kop op een schoteltje of onderzetter (voor het geval de cartridge gaat lekken). Vervolgens goed schudden en weer terug in de printer doen. U zult zien dat de cartridge nog heel lang meegaat!

* De allereerste computer was zo groot als achttien klaslokalen  en kon niet veel meer dan ingewikkelde rekensommen maken. Begin jaren ’80 introduceerde IBM de eerste personal computer in Nederland.  
Tips voor duurzaam computergebruik:

 1. Zet uw PC uit als u hem niet gebruikt, u bespaart aanzienlijk op energieverbruik.
2. Stel uw computer zo in dat hij in de energie besparingsstand gaat in plaats van de screensaver, een screensaver spaart wel uw monitor, maar geen energie. Bewegende screensavers kunnen zelfs meer elektriciteit verbruiken dan sommige tekstverwerkingsprogramma’s.
3. Kies voor een plat scherm, zo’n beeldscherm verbruikt twee tot tien maal minder elektriciteit. Maar laat ook een plat beeldscherm niet onnodig aanstaan.

 

 

 

 

4. Gebruik een laptop in plaats van een desktop PC, een laptop verbruikt zeker de helft minder energie.
5. Sluit uw computer met randapparatuur (printer, externe harde schijf, boxen, enz.) aan op een stekkerdoos met schakelaar, op deze manier kunt u alles na gebruik eenvoudig stroomloos maken.
6. Koop een computer ” op maat’ , voor tekstverwerken surfen en e-mailen volstaat een eenvoudige computer, voor videobewerking en gamen is een zwaardere computer nodig, die meer energie verbruikt.
7. Maak optimaal gebruik van het energiebeheerssysteem van uw PC, stel dit systeem zo goed mogelijk af op het gebruik van uw PC, op deze manier gaat uw computer bij een werkonderbreking direct in de slaap- of sluimerstand.
8. Wanneer u een laptop gebruikt en deze op netstroom heeft aangesloten, verwijder dan de accu., het continu bijladen van de accu kost energie, daarnaast slijt de accu sneller en heeft deze een verminderde levensduur.
9. Stel uw lettertype in op Ecofont, dit lettertype verbruikt 20% minder inkt bij het afdrukken van uw prints. Het Ecofont is gratis de downloaden en te gebruiken op www.ecofont.nl.
10. Tot slot: gun uw computer een tweede leven en bied hem – na verwijdering van alle inhoud- aan voor recycling.       

* Lege conservenblikken, blikjes van thee, e.d. kan men gebruiken voor het opbergen van allerlei kleine dingen als knopen, viltstiften. postzegels. In een leuk kleurtje geverfd of beplakt met plakplastic, zie ze er nog vrolijk uit ook. 

D.

* Documenten  en andere waardevolle papieren (bv. tekeningen van de kinderen) blijven langer mooi en goed van kleur door ze te fixeren met haarlak.

E.

Uw erker kan een mooie werkruimte worden. Over de vensterbanken legt u een plaat die u aan de voorkant laat rusten op een extra balk van muur tot muur. Uw planten hebben meer ruimte en u heeft een fijn werkblad. Twee verstelbare krukjes die onder het werkblad passen, zijn handig als ook de kinderen gebruik willen maken van dit hoekje. 

* Neem, als u op vakantie gaat, zelfklevende etiketten mee, waarop u van tevoren naam en adres heeft geschreven van iedereen die u een kaart wilt sturen. Het bespaart u een hoop schrijfwerk tijdens uw vakantie.

kantoor f t/m k

F.

* Negatieven van foto’s kunt u het best bewaren in een speciaal daarvoor te verkrijgen opbergmap of -boek. De negatieven worden hier in doorzichtig papier geschoven, hetgeen beschadigingen voorkomt.

G.
Alles over het ontstaan van de crisis. Klik op het boek om te bestellen.

Hoe kan het dat de dollar onbeperkt wordt bijgedrukt en de VS een groot deel van
zijn schulden door China laat financieren? Hoe beïnvloedt de schuldenlast van
Griekenland en Ierland onze economie en de waarde van de euro? Het antwoord ligt
in het systeem van schuldopbouw.
Ons internationale geld- en
kredietsysteem is losgeraakt van zijn ankers. Er is sprake van ongeremde
kredietcreatie, waar zowel overheden en banken, als consumenten en bedrijven
belang bij hebben. De keerzijde is: toenemende inflatie, fluctuerende koersen en
terugkerende bubbels.

H.

* Verbleekte handschriften worden beter leesbaar als men ze bedekt met vloeipapier gedrenkt in een oplossing van ijzervitriool.

I.

* 10 tips voor uw inkomen:
1. Sta er een keer per jaar bij stil. Voorkom dat u later moet zeggen: ik had geen tijd om het te regelen. Kies een vast moment, bv. de week waarin u jarig bent, om even stil te staan bij uw inkomen later. Bedenk dat u daarvoor steeds meer zelf in actie moet komen. De AOW en de werknemers pensioenen komen steeds meer onder druk te staan. 

2.Vraag advies over de mogelijkheden. Er kan meer dan u misschien denkt. Voor het inkomen voor later zorgen is meer dan alleen een lijfrente afsluiten. Behalve fiscale zijn er ook niet-fiscale mogelijkheden En hebt u al overwogen om uw woningschuld geheel of gedeeltelijk af te lossen? Hoe minder lasten u later hebt, hoe meer u dan van uw inkomen overhoudt. Onbekendheid met de mogelijkheden en onzekerheid over de economie bemoeilijken het om keuzes te maken.

 

 

 

 

 

 

3. Levensstijl na uw pensionering. Wilt u op uw 65ste, 66ste, 67ste of nog later stoppen met werken? Hebt u de mogelijkheid van deeltijdpensioen overwogen? oe wilt u wonen? Welke activiteiten wilt u ondernemen en welke uitgaven hangen daarmee samen? Het kan lastig zijn om dit in te schatten. Voorbeeldberekeningen kunnen u op weg helpen.
4. Begin op tijd met regelen. Hoe later u daarmee start, hoe moeilijker het is om voor een goed inkomen voor later te zorgen. Begin daarom zo snel mogelijk met opbouwen, bv. door de sparen of te beleggen. En door uw woningschuld geheel of gedeeltelijk af te lossen, is de overwaarde van uw woning na uw pensionering mogelijk een appeltje voor de dorst. Ook kunt u ervoor kiezen genoegen te nemen met een iets minder riante ouderdagvoorziening.
5. Breng lijn aan in uw pensioenopbouw. Veertig jaar voor dezelfde baas werken, is tegenwoordig een uitzondering. Het wordt juist aantrekkelijk gevonden om regelmatig te switchen. Ook carrièreonderbrekingen komen vaak voor. Misschien hebt u een sabbatical genomen of een tijdje als zelfstandige gewerkt. Dergelijke stappen kunnen gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Het is verstandig de waarde van uw pensioenaanspraken op een rijtje te laten zetten.
6.  Denk aan de gevolgen van een scheiding  Bij een scheiding verdeelt u de gemeenschappelijke bezittingen. Dit geldt ook voor de oudedagsvoorziening die u hebt opgebouwd (tenzij dit bv. door huwelijke voorwaarden is uitgesloten). De verdeling van oudedagsvoorzieningen is aan strikte regels gebonden en kan zorgen voor een hiaat in de pensioenopbouw. Uw bank kan u hier persoonlijk over adviseren.
Voor ondernemers:
7. Verzeker uw inkomensrisico’s.  Om een inkomen voor later op te bouwen, hebt u een inkomen nodig, ook als u arbeidsongeschikt bent. Bedenk ook wat er gebeurt als het inkomen van uw partner wegvalt. Kunt u dan zelf ook nog voor een goede oudedagsvoorziening zorgen? Dit kan een reden zijn om bv. het overlijdensrisico te verzekeren.
8. Denk aan uw fiscale oudedagsreserve. Ondernemers met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma kunnen met de fiscale oudedagsreserve (FOR) binnen het eigen bedrijf voor de oudedagsvoorziening sparen. Als u daarvoor kiest, is het verstandig ook daadwerkelijk een bedrag te reserveren. Anders is er op het moment dat de FOR vrijvalt, geen geld om de lijfrente te kopen. De FOR kan dan niet voor inkomensaanvulling worden gebruikt.
9. Ken de verkoopwaarde van uw bedrijf . Het is van belang de verkoopwaarde van uw bedrijf realistisch in te schatten. Stel die verkoopwaarde ook regelmatig bij. Zo voorkomt u teleurstellingen op het moment van bedrijfsoverdracht. Bedenk ook dat een soepele bedrijfsoverdracht lang niet altijd vanzelfsprekend is. Soms is een bedrijf niet verkoopbaar of voor een veel lagere prijs dan gedacht.
10. Stop niet alles in uw bedrijf.  Het is belangrijk dat u als ondernemer, zodra het kan, iets opzijzet voor uw inkomen voor later. In de praktijk reserveren ondernemers wel, maar laten ze het geld in de onderneming zitten. Dit kan een gevaarlijke strategie zijn. Als het met het bedrijf verkeerd gaat, is mogelijk ook het inkomen voor later weg. Het is aan te raden om een persoonlijk advies in te winnen over inkomensvoorzieningen die zowel zakelijk als privé passen.

* Dikke inkt mag niet worden verdund met water, maar wel met een scheut azijn of ammonia.
Is er een stalen pen in de inkt gevallen, dan moet die er meteen worden uitgehaald (met een magneet) aangezien pennen de inkt ontleden.

* Internet zoals we nu kennen, kwam pas in 1996.
De ontwikkelingen  op het gebied van internet hebben niet stilgestaan. Niet alleen wordt het steeds sneller, we kunnen met wifi- nu ook draadloos internetten. Hier kunnen meerdere computers tegelijk gebruik van maken, zodat u in de tuin kunt internetten, terwijl de kinderen aan het gamen.
zijn.

K.

* Drie tips voor een kantoor aan huis:
1. Zorg voor een ruimte waar alleen in wordt gewerkt en niet tevens een speelhoek is voor de kinderen of een logeerkamer.
2. Richt de ruimte in als een kantoor . Zorg voor goede spullen. Naast de computer, een ruim bureau en een goede stoel staat hier ook een printer, een snij- en plastificeermachine.
3. Naast het organiseren van uw werk, moet u ook proberen om dat met uw privéleven te doen. Mensen weten dat u thuis bent, dus komen ze sneller een gezellig bakkie koffie doen, zeg dan eerlijk dat het niet uitkomt of zorg dat het echt niet langer dan een half uurtje duurt.

Kantoorergernissen zijn:
1. Collega’s die weigeren fouten toe te geven of verantwoordelijkheid te nemen.
2. Deadlines en afspraken die niet worden nagekomen.
3. Vieze openbare ruimten.
4. Luid telefoneren of privégesprekken voeren.
5. Roddelen.
6. Onaangename luchtjes.
7. Alcohol of roken op kantoor.
8. Zakelijke cliché’s.
9. Luie collega’s.
10. Niet aangevulde kantoorartikelen.

* Kantoormensen dienen een flesje tetra of wasbenzine in hun bureaulade te bewaren; het kan van pas komen bij allerlei vlekjes, zoals bv. van schrijfmachinelint (ouderwets), verse verf, verse stempel- of drukinkt e.d., die als ze nog vers zijn, hiermee spoedig verdwijnen.

* De Kerstborrel do’s en dont’s:
Do: kom op tijd en blijf minstens een uur
Praat ook eens met andere collega’s dan degenen die u elke dag ziet
Geshikte gespreksonderwerpen zijn: het werk, vakantieplannen en tv-programma’s.
Eet voldoende voordat u naar de borrel gaat, zodat u uzelf niet te buiten gaar aan het buffet en niet op uw kop staat van één glas wijn. En drink veel water.
Dont”s: Roddel niet: iedereen denkt dan: haar/hem vertel ik nooit meer iets.
Praat niet alleen over uzelf. En praat niet over politiek.
Vraag uw baas tijdens de borrel niet om opslag.
Vermijd te persoonlijke onderwerpen als uw relatie.
Draag geen onthullende kleding.

* Een mooie kopie maken van een krantenartikel gaat soms moeilijk, de achterkant schijnt erdoor. Neem een vel zwart papier en bedek de achterkant van de kopie ermee. U krijgt een goede kopie.

kantoor l t/m p

L.

Leiders zijn net dat tikkeltje anders dan managers en leidinggevenden. Ze worden
niet zozeer geboren of gemaakt. Ze worden zo genoemd. De sterkste leiders zijn
zij die altijd doorzetten ondanks tegenslagen en uiteindelijk toch resultaat
halen.
Leiders maken het verschil door wie ze zijn: ze maken het
verschil door hun persoon, hun unieke stijl, hun karakter en hun unieke
persoonlijkheid. Niet door hun systemen en methoden. Ze vertellen mobiliserende
verhalen die de uitdagingen zichtbaar, aantrekkelijk en betekenisvol maken.
Dit boek geeft je een antwoord op essentiële leiderschapsvragen: ‘Hoe
gebruiken leiders hun leiderschapstalenten optimaal? Waar kunnen leiders
ontsporen?’ Hoe moeten leiders omgaan met culturele verschillen? Essentials
 leiderschap zijn net dat tikkeltje anders dan managers en leidinggevenden. Ze worden
niet zozeer geboren of gemaakt. Ze worden zo genoemd. De sterkste leiders zijn
zij die altijd doorzetten ondanks tegenslagen en uiteindelijk toch resultaat
halen.

Leiders maken het verschil door wie ze zijn: ze maken het
verschil door hun persoon, hun unieke stijl, hun karakter en hun unieke
persoonlijkheid. Niet door hun systemen en methoden. Ze vertellen mobiliserende
verhalen die de uitdagingen zichtbaar, aantrekkelijk en betekenisvol maken.

Dit boek geeft je een antwoord op essentiële leiderschapsvragen: ‘Hoe
gebruiken leiders hun leiderschapstalenten optimaal? Waar kunnen leiders
ontsporen?’ Hoe moeten leiders omgaan met culturele verschillen? Essentials
Leiderschap
helpt je die charismatische leider te worden die je altijd al
wilde zijn. Het is een inspiratiebron voor leiders die hun visie willen omzetten
in krachtdadige actie. helpt je die charismatische leider te worden die je altijd al
wilde zijn. Het is een inspiratiebron voor leiders die hun visie willen omzetten
in krachtdadige actie.

P.

* Iedereen krijgt steeds meer paperassen. Houd er daarom verschillende ordners op na, die ook van kleur verschillen. Bv. een voor verzekeringen, en een voor andere correspondentie.

* Een papierklem is handig om allerlei papieren bij elkaar te houden. U kunt hem bevestigen aan de binnenkant van een kast bv.

* Opgeplakte postzegels weken los als men de binnenkant van de enveloppe boven hete stoom houdt.

* Potloodschrift kan duurzaam worden gemaakt door tijdens het schrijven het potlood steeds even in melk te dopen.

kantoor q t/m u

S.

* SMS-taal:
BBL be back later (ben zo terug)
BFF/ABV   best friend forever (allerbeste vriend(in)
BS    bullshit (onzin)
CU L8ER   see you later (zie je later)
FAQ    frequently asked question (veelgestelde vraag)
FF   eventjes
Genakt   belazerd
GF   girlfriend (vriendin)
HLP    help
IDGAFBU i don’t give a fuck (A)bout U (you) (jij kan me niets schelen)
IDD    inderdaad
IK   i know (ik weet het)
IRL in real life (in het echte leven)
K okay
LY/HVJ love you (hou van je)
M2 me too (ik ook )
Okken   belazeren
OLM ouders lezen mee
OMG oh my God
Osso   huis
PLZ/PLOX  please (alsjeblieft)
TTYL8ER talk to you later (sopreek je later)
TTYN    talk to you never (ik praat niet meer met je)
W8    wait (wacht)
WTF what the fuck (wat nu?)
Y    why (waarom)
YOLO    you only live once

 

 

 

 

 

 

* Kunt u ook alle informatie niet snel genoeg opnemen? Lees dan dit boek over snel lezen.

* Bewaar uw stempelkussen ondersteboven; de inkt komt dan weer naar boven.

T.

*Amsterdam was de eerste stad in Nederland waar een telefoonnetwerk  werd aangelegd. In 1881 bestonden telefoonnummers uit twee of drie cijfers.

* Is uw toetsenbord erg vervuild door stof onder de toetsen, pak dan eens een post-it en ga met het plakrandje onder langs de toetsen. Het stof blijft aan het plakrandje plakken.

Voor mensen met een oude typemachine : dichtgeslibde letters, zoals a, o, u, etc. kunt u schoonmaken met een tandenborstel met spiritus. Het vuil lost op en de typemachine werkt weer als nieuw.

kantoor v t/m z

V.

* Goede verlichting is belangrijk in een kantoor. Zorg voor een gerichte bureaulamp en ook voor een goede basisverlichting. De ruimte moet niet te donker worden.

* U kunt de gebruiksduur van uw viltstift aanmerkelijk verlengen door een paar druppels aceton op de viltstift te doen.

W.

* Een werkgever is verplicht bij het eindigen van de dienstbetrekking aan de werknemer een getuigschrift te overhandigen als daarom wordt verzocht.

* Werknemers worden blij als de baas naar hun mening luistert, blijkt uit onderzoek. Salaris en leaseauto’s zijn aldus het onderzoek, minder belangrijk dan gehoord worden.
Werknemers willen in hun functie groeien en meepraten over de koers van het bedrijf.
Ook thuiswerken en flexibele werktijden scoren hoog bij de zaken die werknemers als gretig ervaren.
Van snacks, leaseauto’s, en sporten onder werktijd worden werknemers, relatief gezien, het minst blij.
Andere triggers zijn uitdagende werkzaamheden en de mogelijkheid om te kunnen blijven leren voor werknemers.

* Een schone werkkamer werkt veel prettiger. De volgende tips komen misschien van pas.

- Uw werkkamer verdient een wekelijkse stof- en zuigbeurt. Stofzuig ook uw bureaustoel en neem de poten af. Voorkom “snoerenspaghetti” door de snoeren van alle apparatuur samen te binden. Hang eventueel aan ieder snoer een labeltje met de naam van het apparaat. Ruim uw bureau op en maak het schoon met een sopje van warm water en allesreiniger. Droog het voordat u alle spullen er weer op zet. Maak ook af en toe uw bureau accessoires (nietmachine, perforator, etc.) schoon met een doekje met wat allesreiniger.
- Niet alleen het beeldscherm, maar ook de achterkant van de computerkast, bij de ventilatieroostertjes, trekt veel stof aan. U kunt het stof wekelijks verwijderen met de stofzuiger en het opzetborsteltje. Voor het afnemen van de computer in de werkkamer , maar ook van de telefoon, printer en andere elektronische apparaten- kunt u een doekje en wat warm water en een allesreiniger gebruiken.  Een beetje wasverzachter in het water, zorgt ervoor dat het stof zich minder snel aan het beeldscherm hecht. Uw computerscherm stoft u af met een stofdoek, vlekken kunt u schoonmaken met het sopje. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met alcohol of ammonia en sproei geen vloeistof rechtsreeks op het scherm. Neem om krassen te voorkomen altijd een zachte schone doek voor het beeldscherm en vouw hem tijdens het poetsen steeds opnieuw op.
- Veeg geknoeid vocht zo snel mogelijk van uw toetsenbord, zonodig met een wattenstaafje. Zijn er kruimels tussen de toetsen gekomen, keer het toetsenbord dan om en schud het uit. Helpt dat niet, gebruik dan de stofzuiger en het opzetstuk met het borsteltje. Door wekelijks het toetsenbord af te nemen met een vochtig doekje met een beetje afwasmiddel of allesreiniger voorkomt u dat zich een laag vuil op het toetsenbord vormt. Zijn de toetsen erg vet, gebruik dan ontvettende keukenreiniger of wat onverdunde spiritus op een doekje.
- Neem uw computermuis in de werkkamer wekelijks af met een vochtig doekje. Een muis met ‘trackball’ kunt u openmaken door middel van het dekseltje op de bodem. Haal het balletje eruit en leg het op een in spiritus gedrenkt stuk keukenpapier. Maak de rolletjes binnen in de muis schoon met een in spiritus gedrenkt wattenstaafje, zet dan de muis weer in elkaar. Een lasermuis kunt u meestal niet openmaken, maar u kunt het bolletje wel rondom schoonmaken met keukenpapier en spiritus.
- Ruim eens per jaar uw bureaula in de werkkamer en de werkkasten uit. Vooral losse papieren en boeken trekken stof aan. Haal eerst alle ordners of hangmappen uit de kast en la en wapper ze buiten uit. Neem de planken en la af met een vochtig doekje en droog ze goed voor u alles terugzet.

* Wanneer u per ongeluk met een permanentmarker op een whiteboard heeft geschreven, neem dan een whiteboard stift van dezelfde kleur en schrijf hiermee over de ‘permanente’ tekst heen. Veeg dan met een doekje de nog natte tekst uit. In whiteboard stiften zit namelijk een stof die permanente markeerstiften weer uitwist.

Z.

* Wat is een zzp’e r waard? Kijk op zzp tarief.nl om een reële waarde te vinden  voor uw werk en om opdrachtgevers een goed tarief te bieden.